NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
24/11/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 24/11/2023
Đăng ký
24/11/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 24/11/2023
Đăng ký
22/11/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 22/11/2023
Đăng ký
17/11/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 17/11/2023
Đăng ký
17/11/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 17/11/2023
Đăng ký
15/11/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 15/11/2023
Đăng ký
01/11/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 01/11/2023
Đăng ký
27/10/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 27/10/2023
Đăng ký
27/10/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 27/10/2023
Đăng ký
25/10/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 25/10/2023
Đăng ký
20/10/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 20/10/2023
Đăng ký
18/10/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 18/10/2023
Đăng ký
13/10/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 13/10/2023
Đăng ký
06/10/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 06/10/2023
Đăng ký
29/09/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 29/09/2023
Đăng ký
22/09/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 22/09/2023
Đăng ký
22/09/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 22/09/2023
Đăng ký
20/09/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 20/09/2023
Đăng ký
15/09/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 15/09/2023
Đăng ký
15/09/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 15/09/2023
Đăng ký