NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
10/01/202319:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 10/01/2023
Đăng ký
09/01/202309:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 09/01/2023
Đăng ký
03/01/202319:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 03/01/2023
Đăng ký
21/12/202219:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 21/12/2022
Đăng ký
19/12/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 19/12/2022
Đăng ký
12/12/202214:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 12/12/2022
Đăng ký
07/12/202219:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 07/12/2022
Đăng ký
03/12/202219:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 03/12/2022
Đăng ký
22/11/202219:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 22/11/2022
Đăng ký
21/11/202209:30Hà Nội & Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 21/11/2022
Đăng ký
14//11/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 14/11/2022
Đăng ký
25/10/202219:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 25/10/2022
Đăng ký
24/10/202209:30Hà Nội & Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 24/10/2022
Đăng ký
17/10/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 17/10/2022
Đăng ký
10/10/202214:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 10/10/2022
Đăng ký
26/09/202209:30Hà Nội & Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 26/09/2022
Đăng ký
19/09/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 19/09/2022
Đăng ký
09/09/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 09/09/2022
Đăng ký
25/08/202209:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 25/08/2022
Đăng ký
16/08/202219:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 16/08/2022
Đăng ký