NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
23/05/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 23/05/2023
Đăng ký
23/05/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 23/05/2023
Đăng ký
22/05/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 22/05/2023
Đăng ký
16/05/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 16/05/2023
Đăng ký
16/05/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 16/05/2023
Đăng ký
25/04/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 25/04/2023
Đăng ký
24/04/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 24/04/2023
Đăng ký
18/04/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 18/04/2023
Đăng ký
11/04/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 11/04/2023
Đăng ký
10/04/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 10/04/2023
Đăng ký
28/03/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 28/03/2023
Đăng ký
28/03/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 28/03/2023
Đăng ký
28/03/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 28/03/2023
Đăng ký
14/03/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 14/03/2023
Đăng ký
14/03/202314:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 14/03/2023
Đăng ký
14/03/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 14/03/2023
Đăng ký
07/03/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 07/03/2023
Đăng ký
06/03/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 06/03/2023
Đăng ký
21/02/202319:00OnlineViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 21/02/2023
Đăng ký
20/02/202314:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 20/02/2023
Đăng ký