NGÀYGIỜVĂN PHÒNGQUỐC GIANỘI DUNGĐĂNG KÝ
26/09/202209:30Hà Nội & Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 26/09/2022
Đăng ký
19/09/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 19/09/2022
Đăng ký
09/09/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 09/09/2022
Đăng ký
25/08/202209:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 25/08/2022
Đăng ký
16/08/202219:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 16/08/2022
Đăng ký
15/08/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 15/08/2022
Đăng ký
08/08/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 08/08/2022
Đăng ký
29/07/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 29/07/2022
Đăng ký
25/07/202214:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 25/07/2022
Đăng ký
21/07/202214:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 21/07/2022
Đăng ký
18/07/202209:30Hà Nội & Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 18/07/2022
Đăng ký
27/06/202209:30Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 27/06/2022
Đăng ký
24/06/202219:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 24/06/2022
Đăng ký
20/06/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ B1+ ngày 20/06/2022
Đăng ký
13/06/202214:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 13/06/2022
Đăng ký
23/05/202209:00Hồ Chí MinhViệt Nam EuroCentre thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 23/05/2022
Đăng ký
23/05/202209:30Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 23/05/2022
Đăng ký
17/05/202219:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 17/05/2022
Đăng ký
16/05/202214:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 16/05/2022
Đăng ký
18/04/2022.19:00Hà NộiViệt Nam EuroCentre thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 43 ngày 18/04/2022
Đăng ký