Sự Kiện Nổi Bật

EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 03/01/2023

Ngày giờ: 19:00 thứ Ba ngày 03/01/2023

Địa điểm: Học trực tuyến qua phần mềm Zoom Online

EuroCentre thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 tháng 1/2023

Ngày giờ: Tháng 1 năm 2023

Địa điểm: Hệ thống Đào tạo Ngôn ngữ & Văn hóa Đức EuroCentre

EuroCentre liên tiếp khai giảng thành công các lớp tiếng Đức trình độ A1 dưới hình thức online

Ngày giờ: 19:00 thứ Tư ngày 21/12/2022

Địa điểm: Học trực tuyến qua phần mềm Zoom Online

EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 21/12/2022

Ngày giờ: 19:00 thứ Tư ngày 21/12/2022

Địa điểm: Học trực tuyến qua phần mềm Zoom Online

EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 19/12/2022

Ngày giờ: 09:30 thứ Hai ngày 19/12/2022

Địa điểm: 146 Đức Thắng, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

EuroCentre khai giảng thành công lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 82 ngày 12/12 tại EuroCentre Hà Nội

Ngày giờ: 14:00 thứ Hai ngày 12/12/2022

Địa điểm: 146 Đức Thắng, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 12/12/2022

Ngày giờ: 14:30 thứ Hai ngày 12/12/2022

Địa điểm: 146 Đức Thắng, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

EuroCentre liên tiếp khai giảng thành công các lớp tiếng Đức A1 dưới hình thức online – Lớp khai giảng khóa 81 (07/12)

Ngày giờ: 19:00 thứ Tư ngày 07/12/2022

Địa điểm: Học trực tuyến qua phần mềm Zoom Online

EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 07/12/2022

Ngày giờ: 19h00 thứ Tư ngày 07/12/2022

Địa điểm: Học trực tuyến qua phần mềm Zoom Online

Lịch Khai Giảng Tiếng Đức