Sự Kiện Nổi Bật

Vòng thi thuyết trình & Lễ công bố giải thưởng Cuộc thi báo tường – Tri ân ngày Nhà giáo VN 20/11

Ngày giờ: 09:00 thứ Sáu ngày 18/11/2022

Địa điểm: Hệ thống Đào tạo Ngôn ngữ & Văn hóa Đức EuroCentre

EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 22/11/2022

Ngày giờ: 19:00 thứ Ba ngày 22/11/2022

Địa điểm: Trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Online

EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 21/11/2022

Ngày giờ: 09:30 thứ Hai ngày 21/11/2022

Địa điểm: Hệ thống Đào tạo Ngôn ngữ & Văn hóa Đức EuroCentre

EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 14/11/2022

Ngày giờ: 09:30 thứ Hai ngày 14/11/2022

Địa điểm: Hệ thống Đào tạo Ngôn ngữ & Văn hóa Đức EuroCentre

EuroCentre thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 tháng 11/2022

Ngày giờ: Tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Hệ thống Đào tạo Ngôn ngữ & Văn hóa Đức EuroCentre

Cuộc thi Báo Tường – Tri ân ngày Nhà Giáo VN 20/10 “Người lái đò – Chắp cánh những giấc mơ Đức”

Ngày giờ: Từ ngày 01/11/2022 - 18/11/2022

Địa điểm: Hệ thống Đào tạo Ngôn ngữ & Văn hóa Đức EuroCentre

Chúc mừng EuroCentre khai giảng thành công lớp tiếng Đức trình độ A1 K72 ngày 24/10/2022

Ngày giờ: 14:00 thứ Hai ngày 24/10/2022

Địa điểm: Hệ thống Đào tạo Ngôn ngữ & Văn hóa Đức EuroCentre

47 Học viên EuroCentre thi đỗ B1 ngay từ lần thi đầu tiên “Thi phát ăn ngay – B1 trong tầm tay”

Ngày giờ: 15:00 thứ Tư ngày 12/10/2022

Địa điểm: Hệ thống Đào tạo Ngôn ngữ & Văn hóa Đức EuroCentre

EuroCentre thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 ngày 25/10/2022

Ngày giờ: 19:00 thứ Ba ngày 25/10/2022

Địa điểm: Lớp khai giảng dưới hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom Online

Lịch Khai Giảng Tiếng Đức