Khóa Học Tiếng Đức

Người mới bắt đầu học tiếng Đức phần nghe như thế nào
Bảo Ly 29/07/2022

Nghe là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng của tiếng Đức. Thế nhưng nhiều người mới bắt đầu đều cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Hầu...

Lộ trình sử dụng app học tiếng Đức cho người mất gốc
Bảo Ly 29/07/2022

Bạn đã có thời gian học tiếng Đức nhưng lại bỏ giữa chừng, khiến cho kiến thức bị hổng. Hay học không hiệu quả, liên...

Người mới bắt đầu học tiếng Đức phần nghe như thế nào
Bảo Ly 29/07/2022

Nghe là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng của tiếng Đức. Thế nhưng nhiều người mới bắt đầu đều cảm thấy sợ...