EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 29/03/2024
Thu Hà 04/03/2024

Ngày nay, biết tiếng Đức không chỉ giúp bạn tìm hiểu về nền văn hóa mới và giao lưu với bạn bè quốc tế mà còn mang đến cho bạn...

EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 22/03/2024
Thu Hà 04/03/2024

Chinh phục B1 để hiện thực hóa giấc mơ du học nghề Đức là mục tiêu của rất nhiều bạn trẻ. Hoàn thành chứng chỉ...

EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 20/03/2024
Thu Hà 04/03/2024

EuroCentre với lộ trình khoa học phù hợp với nhiều đối tượng, giáo trình chuẩn khung tham chiếu châu Âu, đội ngũ giáo viên chuyên...