EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 20/12/2023
Thu Hà 04/12/2023

Ngoài các lớp học offline tại cơ sở đào tạo Hà Nội & Hồ Chí Minh, EuroCentre cũng tổ chức các lớp khai giảng online dành cho học sinh THPT....

EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 15/12/2023
Thu Hà 04/12/2023

Chìa khóa để dẫn tới thành công khi sinh sống và học tập tại Đức đó chính là ngôn ngữ, chuẩn bị một nền tảng...

EuroCentre khai giảng lớp tiếng Đức A1 ngày 15/12/2023
Thu Hà 04/12/2023

Dành cho các bạn trẻ khu vực Hồ Chí Minh và miền Nam cơ hội học tập & rèn luyện tiếng Đức tại EuroCentre trong...